VIDEO: Galerija Principij

29.12.2017.

Izložba i e-Muzej povodom 120 godina hobističke fotografije u Rijeci

Autor: Damir Jevtić

U Galeriji Principi u četvrtak, 28. prosinca, otvorena je izložba "120 godina hobističke fotografije u Rijeci, 1897. - 2017.", autora Borislava Božića, profesora likovne umjetnosti i predsjednika Fotokluba Rijeka. Dugu tradiciju amaterske fotografije u Rijeci potvrdio je izlaganjem dokumenata, novinskih tekstova te kopija kataloga i manjih kolekcija fotografija, a arhivsku građu razasutu po različitim institucijama i privatnim kolekcijama široj javnosti učinit će dostupnom pokretanjem novog portala, e-Muzeja riječke fotografije.

undefined

Govoreći o povijesti riječke fotografije, predsjednik Fotokluba Rijeka Borislav Božić navodi kako Rijeka živi fotografiju od njenih početaka kroz putujuće fotografe, a onda i kroz niz fotografskih ateljea i studija koje su osnivali vrsni fotografi i fotografski poduzetnici. „Predmet ovog istraživanja i izložbe je hobistička fotografija, fotografija koja se radi iz ljubavi - bez primisli zarade i biznisa“.

undefinedFotoklub Rijeka, kao sljednik prvih riječkih organiziranih hobista, neprekidno djeluje kao okupljalište i rasadnik fotografskih autora. U Rijeci trenutno djeluju i Fotoklub Color, Analogni fotoklub u Studentskom kulturnom centru te fotosekcije u Učeničkom domu Kvarner, Učeničkom domu Sušak, Domu mladih i KPD-u Bazovica.

Uz otvorenje izložbe, održana je i promocija e-Muzeja riječke fotografije, internetske platforme u nastajanju na kojoj bi se trebalo nalaziti sve što je vezano za fotografiju u Rijeci. Suosnivači projekta su Fotoklub Rijeka, Muzej grada Rijeke i Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, a inicijator i pokretač također je Borislav Božić.

Vrijednosti i dosege riječke fotografije nastojat će se promovirati u širem društvenom i umjetničkom kontekstu, a materijali će biti sistematizirani u više kategorija po različitim osnovama.