Financiranje programa u kulturi

26.06.2018.

Informativni dan Zaklade "Kultura nova" 4. srpnja u DeltaLabu

Zaklada “Kultura nova” poziva sve zainteresirane na informativni dan o svom Programu podrške 2018. koji će se održati u srijedu, 4. srpnja, od 10 do 13 sati, u prostoru DeltaLaba (Delta 5/II, Rijeka). Na informativnom danu detaljno će se predstaviti ciljevi javnih poziva o dodjeli bespovratnih sredstva za sedam programska područja u kulturi, postupci podnošenja prijava, procjene kvalitete prijava i provedbe programa/projekata.

undefined

Zakladin Program podrške 2018 predstavit će Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica Odjela za programe podrške. Svrha informativnog dana je zainteresiranoj javnosti te organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) na području suvremene kulture i umjetnosti što kvalitetnije predstaviti javne pozive koje je Zaklada “Kultura nova” objavila 7. lipnja 2018. u okviru Programa podrške 2018 kao i mogućnosti financiranja. Rok za podnošenje prijava je 30. kolovoza 2018.

Zaklada “Kultura nova” informativne dane o ovogodišnjem Programu podrške, osim u Rijeci, održat će i u Dubrovniku, Biogradu na Moru, Puli, Sisku, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima i Zagrebu.

Zaklada „Kultura nova“ od svog osnutka 2011. godine pruža stručnu i financijsku podršku programima organizacija civilnog društva u kulturi.