urednik

Prati korisnike

Korisnikove najave

Vrsta i naziv Datum Lokacija
Predavanje Zbor crvene Rijeke: Treći dan komunizma 17.12.2018., 10:30 Filodrammatica, Korzo 28, Rijeka
Koncert Advent na Gradini: Djeda Mrazovi Gradske glazbe Trsat 21.12.2018., 19:00 Trsatska Gradina, Trg Riječke rezolucije, Rijeka, Hrvatska
Koncert Svjetski dan migranata: Che Sudaka & Gustafi u Pogonu kulture 21.12.2018., 20:30 Pogon Kulture, Ulica Strossmayerova, Rijeka, Hrvatska

Sve korisnikove najave

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Parking u Toweru 15.03.2010. Komunalno redarstvo
Parking 15.03.2010. Komunalno redarstvo
Parking 15.03.2010. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe