urednik

Prati korisnike

Korisnikove najave

Vrsta i naziv Datum Lokacija
Edukacija Mala radionica 3D printanja u American Corneru 24.04.2019., 18:00 Ogranak Trsat Gradske knjižnice Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, Rijeka
Projekcija Scorseseove srijede: "Razjareni bik" 24.04.2019., 20:00 Art-kino Croatia, Krešimirova 2, Rijeka
Projekcija Revija zelenog filma: Vrijeme za utopiju 25.04.2019., 19:00 RiHub, Ulica Ivana Grohovca 1/a, Rijeka

Sve korisnikove najave

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Parking u Toweru 15.03.2010. Komunalno redarstvo
Parking 15.03.2010. Komunalno redarstvo
Parking 15.03.2010. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe