urednik

Prati korisnike

Korisnikove najave

Vrsta i naziv Datum Lokacija
Tribina Mirenje/medijacija pr(a)vi način rješavanja konflikata i sporova 22.10.2018., 17:00 Gradska vijećnica Grada Rijeke, Korzo, Rijeka, Hrvatska
Predstava Opera "Nikola Šubić Zrinjski" 22.10.2018., 19:00 Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u Rijeci, Uljarska ulica, Rijeka, Hrvatska
Predstava Opera "Nikola Šubić Zrinjski" 23.10.2018., 19:00 Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u Rijeci, Uljarska ulica, Rijeka, Hrvatska

Sve korisnikove najave

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Parking u Toweru 15.03.2010. Komunalno redarstvo
Parking 15.03.2010. Komunalno redarstvo
Parking 15.03.2010. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe