teta

Tužibaba

Tužibaba

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
drvored Krešimirova i zelene površine 24.05.2019. Ostalo
terasa kafića -javna površina 2 07.11.2018. Komunalno redarstvo
terasa kafića -javna površina 31.10.2018. Komunalno redarstvo
centar grada 16.10.2018. Ostalo
smeće 09.10.2018. Komunalno redarstvo
Nova platana 18.04.2018. Komunalno redarstvo
hranjenje golubova 19.03.2018. Komunalno redarstvo
istjecanje velike količine vode 08.11.2017. Ostalo
voće 14.07.2017. Komunalno redarstvo
komunalno redarstvo i pritužbe građana 23.12.2016. Komunalno redarstvo