setesh

Prate ga korisnici

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Parkiranje kod Pošte 01.12.2012. Ostalo
Čistoća ulica 23.07.2012. Komunalno redarstvo
Podstanarstvo u Lovranu 16.06.2012. Ostalo

Sve korisnikove tužibabe