Vi se nalazite: Moja Rijeka Tužibaba Ostalo Bivša Meduza, park

Bivša Meduza, park

Kategorija: Ostalo

Datum objave: 01.06.2017. 23:58

Zašto je prostor bivše Meduze u Vukovarskoj i dalje prazan, tako zapušten u vlasništvu grada?
Zašto je i park do nje, u kojem je do prije koju godinu bila fontana koja je radila sa kipovima lavova na vrhu sada ne radi i ogromni neorezani grm?

Odgovori

Broj odgovora: 1

 1. gradska-uprava

  08.06.2017.

  Poštovani,
  kao što Vam je sigurno poznato, 28. kolovoza 2006. godine, u objektu Vukovarska 60, došlo je do eksplozije, prilikom čega je objekt oštećen i u njemu nije bilo moguće obavljati djelatnost.

  Temeljem Zaključka Gradonačelnika od 1.06.2010. godine, Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija poslovni objekti je 10.06.2010. godine, na web stranicama Grada, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Odluci o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, objavila javni natječaj za prodaju objekta sa zemljištem u Rijeci. Objekt je ukupne površine 545 m2, Vukovarska 60 po početnoj cijeni od 233,03 €/m2, utvrđenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke, Jasminke Lilić iz Rijeke od 28.04.2010.godine, uz obvezu ponuditelja da uplati garantni polog u iznosu od 100.000,00 kn budući da je rekonstrukcija građevine za Grad Rijeku ekonomski neopravdana. Nekretnina se je prodavala u viđenom pravnom i faktičnom stanju, po načelu «viđeno – kupljeno». Kupac je bio dužan izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi potvrdu glavnog projekta najkasnije u roku od četiri mjeseca od potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine, kao i izvršiti rekonstrukciju građevine, najkasnije u roku od 14 mjeseci od ishođenja potvrde glavnog projekta

  Nažalost, na natječaju nije bilo interesa za kupnju ove građevine. Objekt je i danas u ruševnom stanju na što Grad Rijeka nije u mogućnosti utjecati, budući da i dalje ne postoji interes za kupnju ove nekretnine unatoč činjenici da se ova lokacija prezentira zainteresiranim strankama koje kontaktiraju Grad Rijeku.

  Vezano uz neodržavanje fontane i neobrezanog grma, molimo Vas da nam javite o kojoj se lokaciji radi ili se osobno možete javiti u Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, Titov trg 3, tel. 209-423 radi detaljnijih pojašnjenja oko lokacije.

  S poštovanjem,
  Gradska uprava

Odgovarati mogu samo registrirani korisnici. Prijavi se ili otvori korisnički račun.