rijekaindeficienter

Prate ga korisnici

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Crkva sv.Ivana Krstitelja - zvonjava 07.12.2014. Vandalizam
Krupni otpad 03.08.2013. Komunalno redarstvo
ZTC, građevin(ar)ska ploča 05.07.2013. Ostalo

Sve korisnikove tužibabe