marinko709

Prate ga korisnici

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Komunalni nered 17.12.2018. Komunalno redarstvo
Začepljeni odvodi za slivne vode 17.12.2018. Javne ustanove
Rupa na sred ceste 17.12.2018. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe