komp125

Prate ga korisnici

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Prljav grad 15.11.2015. Komunalno redarstvo
Kante za smeće 29.05.2015. Komunalno redarstvo
(Ne) Čišćenje grada 11.02.2015. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe