klokan

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Napuštena vozila 27.11.2018. Komunalno redarstvo
Parkirana trokolica smanjuje vidljivost 07.08.2018. Ostalo
Parkiranje na raskrižju 06.12.2017. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe