ipt

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Neregistrirana vozila 09.11.2017. Komunalno redarstvo
Parkirana neregistrirana vozila 13.10.2017. Komunalno redarstvo
Začepljeni odvod 28.04.2017. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe