Vi se nalazite: Moja Rijeka Tužibaba Ostalo Parkiralište KBC-Rijeka Property nema invalidska mjesta

Parkiralište KBC-Rijeka Property nema invalidska mjesta

Kategorija: Ostalo

Datum objave: 06.03.2019. 13:51

Može li grad što učiniti budući da novo sagrađeno parkiralište u vlasništvu Rijeka Property tj.kojim upravlja Obligo koncept nema niti jedno parkirališno mjesto rezervirano za osobe sa invaliditetom?

Poslala sam im prigovor još 13.2. tj odvjetničkom društvu CVITKOVIĆ & DEVIDÉ koji su prema sudskom registru
osnivači/članovi društva na koji nisu odgovorili;

"Poštovani,
prema Praviliniku o pristupačnosti (NN 78/2013), na svakom parkiralištu bi trebalo biti min 5% mjesta rezervirano za osobe s invaliditetom posebno označenih žutom bojom i oznakom (članak 50).
Na vašem parkiralištu bivšeg Elektromaterijala kraj KBC-a (tj parkiralištu Rijeka Property kao investitoru a u sudskom registru vi ste vlasnik) sam nabrojala preko 100 novih mjesta, a niti jedno niste rezervirali za osobe sa invaliditetom.
Možete li dodati mjesta za invalide na navedenom parkiralištu?
"

Fotografije

Odgovori

Broj odgovora: 1

 1. gradska-uprava

  07.03.2019.

  Poštovani,
  prije svega treba naglasiti da ovim parkiralištem ne upravlja TD Rijeka plus d.o.o., već je ono u nadležnosti privatnog investitora.
  Prema informacijama koje Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje točno je da se, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, obavezno primjenjuju elementi pristupačnosti u javnim i ostalim građevinama koje Pravilnik propisuje te da je sukladno članku 50. potrebno na javnim parkiralištima osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta u odnosu na ukupan broj koji su prilagođeni invalidnim osobama, odnosno ne manje od jednog parkirnog mjesta.
  Odredbe Pravilnika obavezno se primjenjuju prilikom projektiranja takvih građevina te se u postupcima izdavanja lokacijskih i drugih dozvola kojima se utvrđuju lokacijski uvjeti i odobrava gradnja, vrši provjera usklađenost glavnog projekta s odredbama navedenog Pravilnika.
  No, u konkretnom slučaju, nije izdana niti zatražena dozvola za gradnju javnog parkirališta na ovoj lokaciji, već je sukladno Detaljnom planu Područja Potok na toj lokaciji predviđena gradnja hotela.
  Prema saznanjima navedenog Odjela, radi se o privremenom načinu korištenja raspoloživog prostora, nakon što je postojeća zgrada uklonjena, a do početka izgradnje planiranog hotela.
  Jedino što Vam preostaje jest da se s prigovorom izravno obratite privatnom investitoru, što ste uostalom već i učinili.
  S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovarati mogu samo registrirani korisnici. Prijavi se ili otvori korisnički račun.