ggrudic

Prati korisnike

Korisnikove najave

Vrsta i naziv Datum Lokacija
Koncert Nipplepeople u Rijeci 20.10.2018., 22:00 Pogon Kulture, Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Rijeka, Hrvatska
Festival LUCE na 5. Impulse festivalu u Rijeci 25.10.2018., 20:00 Botel Marina, Riva, Rijeka, Hrvatska

Sve korisnikove najave

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Neodgovorno parkiranje vozila 17.03.2010. Komunalno redarstvo
Neodgovorni vozači 03.02.2010. Komunalno redarstvo
Glomazni otpad 14.01.2010. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe