ggrudic

Prati korisnike

Korisnikove najave

Vrsta i naziv Datum Lokacija
Izložba Energija karnevala 22.02.2019., 18:00 Matulji, Galerija „Likovna poneštrica“

Sve korisnikove najave

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Neodgovorno parkiranje vozila 17.03.2010. Komunalno redarstvo
Neodgovorni vozači 03.02.2010. Komunalno redarstvo
Glomazni otpad 14.01.2010. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe