dadi12

Prate ga korisnici

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Šoder na cesti 2 prije 15 dana Komunalno redarstvo
Kontejner za smeće 25.04.2018. Komunalno redarstvo
Šoder na cesti 29.08.2017. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe