dadi12

Prate ga korisnici

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Komarci-opet! 11.09.2018. Komunalno redarstvo
Šoder na cesti 2 04.07.2018. Komunalno redarstvo
Kontejner za smeće 25.04.2018. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe