biker1901

Prate ga korisnici

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Park u Ulici B.Č.Marčeva (kod Češkog doma) 23.08.2018. Vandalizam
Neregistrirano vozilo 08.06.2018. Komunalno redarstvo
KBC Rijeka plus 13.01.2018. Ostalo

Sve korisnikove tužibabe