Skurinje 1 .jpg

Skurinje 1 .jpg

Očita greška ovog sistema je naravno samo jedan trak silaznog smjera izmedu ovog i postojeceg gornjeg rotora kako je to maloumno riješeno danas, a koji bi naravno trebao biti dvotracan kako bi se omogucilo jednostavno praznjenje gornjeg rotora u svim situacijama.
To bi se postiglo okretanjem smjera neiskoristene srednje trake Osječke u smjeru ovog današnjeg semaforiziranog raskrižja, ili dodavanjem cetvrtog traka ...
Eventualni pad terena prema gradu se jednostavno rjesava deniveliranjem ova dva traka rotora prema izlazu za grad podizanjem 1/3 unutrasnjeg traka potpornim zidom koliko je potrebno... pa da ... samo što bi onda trebalo dodati treči trak rotora između ulaza dva traka iz grada i prvog izlaza na škurinje 2 (sljedeća slika) ili dalje kao četvrta traka između ova dva rotora, što bi tek bila prava stvar jer bi pored četiri traka Osječke između ova dva rotora, dobili exkluzivnu traku Osječke kroz ovaj rotor ... bez zaustavljanja, kao da nema ni rotora a kamo li semafora. semafora

OVA SE PREREGULACIJA ZAMJENE SREDIŠNJEG TRAKA SMJERA SJEVERA U SMJER JUGA TREBA , MOŽE I MORA IZVRŠITI ODMAH pa če se i ovaj krak gornjeg rotora Škurinje 2 moći rekontruirati tako da više nebude nesporazuma na ulazu i začepljenja na izlazu iz njega (Y)

Ovom preregulacijom djela petlje, pored svega navedenoga, stvara se nova velika atraktivna gradjevinska cestica izmedju Riječke avenije i juznih krakova , cijom prodajom mozemo financirat gradnju ovog ... mljac ... ako rotor nije u vlasnistvu HACa, a izgleda da jest ... i sta sad ? Sta ce HACma tolika zamlja ...
14.5. 2014.
Još jedna strateška prednost ovoga rotora je i ta što pored distribucije prometa između Osječke i Riječke avenije, preuzima i sav promet iz tunela fenomenalne nove trase D - 403 (vidi tag) koji dolazi ispod Čandekove - pumpa direktno na ovaj čvor i Osjecku bez onog nizeg spoja odnosno duplog semaforiziranog raskrizja kod stanice tehnickog pregled vozila ...
Ova najnovija i posljdna dopuna u vezi D 403 obzirom na ovaj rotor dakle govori o sljedecem:
Premjestanjem odnosno podizanjem portala projektiranog tunela ove ceste sa ispod Zvonimirove na moju trasu vijadukta i tunela do ispod Candekove, moguce je sa samo max 900 Mskim trotračnim tunelom bez zakonske paralelne servisne cijevi, ili dva dvotračna nagiba 4,9 - 5,3% izaci direktno bez rusenja bilo kakvog objekta i otkupa zemljišta na 20ak metara visi cvor Škurinje (Rotor Skurinje 3), sto je daleko povoljnija varijanta kombiniranog tunela (900) i vijadukta (700 M), od nešto blažeg blazeg uspona 2600 M projektirane trase preko Piopija i donjih Škurinja odnosno 900 m jedinstvenog 8 %tnog vijadukta iz Petrolejske luke sa izlazom na podvoznjak Antuna Barca i Rujevicu, cime se preko dva izlazna tunela na rotor Turnic pumpa dodatno savršeno efikasno povezuju Skurinje sa Turnicem i Podmurvicama, odnosno cijelim zapadnim djelom grada ...Vidi tag D 403 ili galerija Mogući rotori, rotor Turnić pumpa.
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Koridor-ceste-D-403-rusi-kuce-dvadeset-rijeckih-obitelji
http://www.mojarijeka.hr/korisnik/Zdravax/slike/nova-mlaka/37410
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Cesta-od-terminala-na-Zagrebackoj-obali-do-rijecke-obilaznice-do-20170
22.02.2014
http://www.mojarijeka.hr/korisnik/Zdravax/slike/nova-mlaka/39109/
http://www.mojarijeka.hr/korisnik/Zdravax/tuzibaba/promasena-trasa-d-403/
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Projekt-vrijedan-500-milijuna-kuna-zbog-izgradnje-rijecke-ceste-D-403-rusit-ce-se-60-objekata#comment_668434
3. 9. 2014.
1958