Žićara Veprinac, Slatina i Mul.jpg

Žićara Veprinac, Slatina i Mul.jpg

Ovom žičarom Veprinac postaje gornja Opatija a Opatija donji Veprinac ... pogotovo u kontextu problema parkiranja ...

Prolaz u bazen Slatine je ipak bolje ostaviti na mjestu preloma Morske staze na stupovima, koja se pored "postoječeg" djela sove strane Mula produžava još jedno stotinjak metara


http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/node_1585/Novi-opatijski-mul-za-50-milijuna-eura-realizacija-projekta-u-pet-faza#comment-box

https://www.facebook.com/groups/REFaj/permalink/1010506745629417/
http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/node_1585/I-nakon-cetiri-javne-tribine-nema-rjesenja-za-problem-parkiranja-u-Opatiji?meta_refresh=true