Tower.PNG

Tower.PNG

U principu dobar rotor što se tiče max razdvojnih otoka iako je trebao biti dvotračan u sjevernom djelu gdje ulaze dva traka pado do prvog ulaza, što bi olakšalo prolaz šlepera i zglobnih autobusa ...