Kontejnerski terminal Bakar-Bakarac.jpg

Kontejnerski terminal Bakar-Bakarac.jpg

...omogucava sirenje na obje strane zaljeva i dodatni kolni i pruzni izlazak na Bakarac te spustanje zeljeznice dodatnom tunelskom trasom postojeceg kolosjeka iz smjera terminala rasutog tereta do nivoa platoa koksare ili malo više ... pristajanje najvecih kontejnerskih brodova matica sa gazom do 20M, sto bi nas lansiralo u rang luka Hamburga i Roterdama. i najbolje iskoristilo ovaj nevjerojatni potencijal neiskorištenog Bakarskog zaljeva.