Rijeka EPK 2020 .jpg

Rijeka EPK 2020 .jpg

Granit ili zelena površina ... Nema veze, glavno da nema Mrtvog kanala

https://www.facebook.com/groups/1035324036507696/permalink/1541605122546249/?hc_location=ufi