Rijeka5

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Ostavljeno vozilo prije 16 dana Komunalno redarstvo
Ostavljeno vozilo 03.06.2018. Komunalno redarstvo
Gomila šute i smeća 03.04.2018. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe