Rijeka5

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Ostavljeno vozilo 03.06.2018. Komunalno redarstvo
Gomila šute i smeća 03.04.2018. Komunalno redarstvo
Neregistrirano vozilo 16.09.2017. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe