Vi se nalazite: Moja Rijeka Tužibaba Komunalno redarstvo Kontrola stanova i poslovnih prostora 2

Kontrola stanova i poslovnih prostora 2

Datum objave: 13.04.2019. 21:32

Poštovani,

Na moju tužibabu od 14.03.2019. godine ste dali odgovor kojim niste konkretno odgovorili ništa te sam ja na Vaš odgovor uputio novu tužibobu prije 20 dana koja se vezivala na Vaš odgovori kojom sam pobijao Vaših teze Odlukom o najmu stanova te Zakomom o najmu stanova na koju se pozivate te Vam isti upit šaljem ponovno Te se nadam žurnom odgovoru.

Navodite da je Grad Rijeka izvršila kontrolu navedenog stana na dresi Braće Bačić 32 i to 9. ožujka 2015. godine, 18. travnja 2016. godine i 28. siječnja 2019. godine te da ukoliko bi se utvrdile bilo kakve nepravilnosti u korištenju stana, Grad Rijeka će svakako postupiti sukladno svojim odlukama i propisima. Zašto se nije postupilo po propisima kad u Odluci o najmu stanova te Zakonu o najmu stanova stoji da kosisnik nekretnine :
„- on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja na području Republike Hrvatske,
- on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam,
- on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove,
- on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo pa i u slučaju da su isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,
- on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,
- ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtijeva ostvarena u prethodnoj godini a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelaze iznose kako slijedi:
- za samca - 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva (u daljnjem tekstu: prosječna isplaćena plaća);
- za obitelj sa dva i više člana - 50% prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.
Navedeni uvjeti trebaju biti zadovoljeni kumulativno od strane svih članova obiteljskog domaćinstva navedenih u zahtjevu te je propisano da se članom obiteljskog domaćinstva smatra bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, pastorci i posvojenici, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom, pod uvjetom da s podnositeljem zahtjeva, odnosno najmoprimcem stanuju.“
U ovoj predmetnoj nekretnini članovi domačinstva navedeni u zahtjevu su gospođa i njezin sin koji u vlasništvu/suvlasni
štvi ima nekretninu na području Republike Hrvatske i to od 2010/2011 što znači da je prije potpisivanja ugovora imao nekretninu u vlasništvu/suvlasni
štvu te su samim time povrijeđena prva 2 stavka iz navedene odluke i zakona. Gospođa koja je u najmu stana u stan ima prijavljivljenu svoju unuku i praunuku koja ima stan kod svojih roditelja jer se nekretnima sastoji od 2 zasebna stana, znači da u stanu žive osobe koje na to nemaju pravo i nisu po prvoj liniji u srodstvu.


Iz toga svega proizlazi da Grad Rijeka prilikom sastavljanja Liste prioriteta, kao i prilikom zaključenja, obnove ili prijenosa ugovora o najmu stana nije provjerio ima li konkretna osoba u vlasništvu ili posjedu nekretninu na području nadležnosti Općinskog suda u Rijeci i to na temelju potvrde Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni Odjel Rijeka kao i na području nadležnosti Područnog ureda za katastar Rijeka na temelju potvrde Državne geodetske uprave, Područni ureda za katastar Rijeka te je najmoprimac dužan dostaviti vlastoručno napisanu i javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu, najmu ili bilo kojem drugom obliku korištenja drugi stan ili kuću na području Republike Hrvatske odnosno da su gospođa i njezin sin dali lažne izjave i nepotpunu dokumentaciju. Smim time smatram da bi Grad Rjeka trebala detaljnije pregledati dokumentaciju te sama zatražiti od nadležnih institucija podatke ne samo o ovoj nego o još mnogim nekretninama , a ne slijepo vjerovat korisnicima nekretnina.
Što se tiče poslivnih prostora također smatram da se treba bolje vršit kontrola, a ne da zakupci poslovnih prostora isti daju u podnajam i zarađuju na istom.

Nadam se da se u ovu problematiku neće morati ključivati institucije kao i šira javnost.

Hvala

Lp

Odgovori

Broj odgovora: 1

 1. gradska-uprava

  prije 23 dana

  Poštovani,
  podsjećamo da ste i putem e-maila, nakon poslanog upita, Iz Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom dobili odgovor da je predmet temeljen na Vašoj prijavi u obradi te da se utvrđuju točni podaci po kojima će se nakon toga postupiti, sukladno odredbama Zakona o najmu stanova i Odluke o najmu stanova. Zahvaljujemo se na Vašoj prijavi i brizi no daljnje informacije o konkretnom predmetu nismo Vam u mogućnosti dostavljati.
  Naime, temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka, Vašem zahtjevu ne možemo udovoljiti, odnosno informacije o predmetu možemo dostaviti u slučaju sudskog postupka, a na zahtjev nadležnog suda.
  Nadalje, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene redovno provodi kontrole korištenja poslovnih prostora, a ukoliko se prilikom kontrole poslovnog prostora utvrdi da ga koristi netko tko s Gradom Rijeka nema sklopljen Ugovor o zakupu, upućuje mu se opomena te ukoliko poslovni prostor ne započne koristiti zakupnik, pokreće se sudski postupak za predaju i ispražnjenje.
  Za istaknuti je da svaki zakupnik poslovnog prostora može uputiti zahtjev za odobravanjem podzakupa poslovnog prostora, a Grad Rijeka će ga odobriti ukoliko zakupnik ispuni sve uvjete propisane člankom 9. Odluke o zakupu poslovnog prostora.
  S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovarati mogu samo registrirani korisnici. Prijavi se ili otvori korisnički račun.