Pero1234567

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Kontrola stanova i poslovnih prostora 2 13.04.2019. Komunalno redarstvo
Kontrola stanova i poslovnih prostora 14.03.2019. Komunalno redarstvo
Održavanje javnih površina 14.03.2019. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe