Opet_Opet

Prate ga korisnici

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Deponi na Pehlinu 31.12.2018. Komunalno redarstvo
Radovi na vodovodnoj mreži. 02.11.2018. Javne ustanove
Grčevo, grote uz betonsti zid. 19.08.2018. Ostalo

Sve korisnikove tužibabe