MariaSpilera7

Prate je korisnici

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Održavanje zelenih površina oko zgrade 15.09.2015. Komunalno redarstvo
Baje za reciklažu 21.07.2014. Komunalno redarstvo
Problemi s grafitima 22.02.2012. Vandalizam

Sve korisnikove tužibabe