Vi se nalazite: Moja Rijeka Tužibaba Ostalo Dug "3. maja" i Uljanika prema Gradu Rijeci je 20 milijuna kuna

Dug "3. maja" i Uljanika prema Gradu Rijeci je 20 milijuna kuna

Kategorija: Ostalo

Datum objave: 18.09.2018. 13:10

Poštovani,
zašto se grad Rijeka dovela u situaciju da joj doslovce privatne ili poluprivatne tvrtke Uljajnik i 3. maj duguju skoro 20 milijuna kuna po stavkama komunalni doprinos i ostalo?

Od 12. rujna 2018. godine u Novom Listu je gradonačelnik naveo, citiram "Kao ni do sada, nećemo poduzimati ništa što bi poremetilo poslovanje »3. maja«", rekao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Brodogradilište 3. maj je već desetljećima u poslovnim poremećajima kao i većina građana Rijeke, ali većina i dalje svoje obveze plaća.

Pitanje:
S kojim osnovom grad Rijeka si može dozvoliti da firme mogu nakupiti milijunske dugove prema gradu, a da ih grad ne ovrši i/ili naplati zakonska potraživanja u propisanim rokovima? Da li je to poruka građanima Rijeke da isto ne plaćaju svoje obveze prema gradu iako su i sami u financijskim poteškočama? Kako će se to sve preslikati na kvalitetu življenja u gradu?

Unaprijed se zahvaljujem!

Riječanin

Odgovori

Broj odgovora: 1

 1. gradska-uprava

  20.09.2018.

  Poštovani,
  činjenica je da postoji navedeni dug vezano za prihod od komunalne naknade i koncesije. Grad Rijeka je u stalnom kontaktu sa dužnicima i upoznat je sa cjelokupnom financijskom situacijom koja je vrlo složena.
  Dio dugovanja reguliran je zaključivanjem odgovarajućih ugovora o obročnoj otplati. Svakako treba napomenuti da Grad Rijeka nije jedini vjerovnik vezano za situaciju u brodogradnji te će daljnje odluke o naplati duga prvenstveno ovisiti o daljnjem raspletu situacije.
  Grad Rijeka rukovodi se činjenicom da u Brodogradilištu radi nekoliko tisuća zaposlenika, o čijim primanjima ovise i njihove obitelji, a na taj broj treba pridodati i sve kooperantske tvrtke koje rade za Brodogradilište „3. maj“, odnosno Uljanik. Gašenje tako velikoga broja radnih mjesta svakako bi, prije svega, bilo velik udarac za zaposlenike, a potom i za cjelokupno gospodarstvo Rijeke. Dakle, Grad Rijeka nije otpisao dug Brodogradilišta za komunalnu naknadu, već prolongiranjem duga i obročnom otplatom nastoji pomoći da Brodogradilište izađe iz trenutačnih teškoća u kojima se nalazi. Za istaknuti je da smo na sličan način pomagali i nizu drugih tvrtki, od onih najmanjih, pa do većih riječkih tvrtki, i mnogima na taj način omogućili da prevladaju trenutačne financijske poteškoće u kojima su se našli uz zadržavanje toliko potrebnih radnih mjesta.
  S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovarati mogu samo registrirani korisnici. Prijavi se ili otvori korisnički račun.