Gost42

Prate ga korisnici

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
Stadion kantrida!! 14.12.2010. Javne ustanove
Problem s parkiranjem u ulici Rudolpha Tomsica 01.11.2010. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe

Korisnikova mišljenja

Naziv Vrijeme kreiranja
ZTC 16.12.2010.

Sva korisnikova mišljenja