Galerija: Potpisivanje sporazuma o uključivanju Grada Rijeke u sustav e-Građani (10.5.2016.)