Muzej moderne i suvremene umjetnosti u petak i subotu 25. i 26. studenoga organizira participativne radionice ‘Muzej dobrodošlice’ i ‘Placa znanja’ pod vodstvom muzeologinje i aktivistice Petre Matić.

Muzej dobrodošlice

Radionica ‘Muzej dobrodošlice’ održat će se u petak 25. studenog od 11 do 15 sati, a namijenjena kolegama/icama zaposlenim u kulturnim institucijama koji rade ili su u komunikaciji s publikom te ostalim zainteresiranima radnicima/cama u kulturi. Na radionici ćemo se baviti mapiranjem lokalnih resursa i praksi te istražiti suvremene muzejske prakse koje se tiču zaštite, istraživanja i komunikacije vezanih uz prisilne migracije i tzv. integraciju. Predstavit ćemo hrvatske i međunarodne muzejske interkulturne projekte kao što su “Nikola Tesla Migrant”, “Muzeji kao mjesta dijaloga i susreta”, “Multaka”, “Muzeji kao arene integracije” i “Werksalon”.

Placa znanja

Radionica i izložba ”Placa znanja” održat će se sljedećeg dana u subotu 26. studenog od 10 do 13 sati. Participativna umjetnička metoda “placa znanja” dolazi iz Indonezije, a osmislili su je edukacijska platforma Gudskul i umjetnički kolektiv Ruangrupa, koji je kurirao ovogodišnje izdanje međunarodne izložbe Documenta u Kasselu. Na radionici se sudionici/e se dijele u parove te razmjenjuju svoje znanje jedan na jedan, a program se temelji na ideji da svaka osoba može biti i učitelj i učenik. Novo znanje će se zapisati, nacrtati i mapirati, a zatim će se rezultati procesa postaviti u izložbu kao kolektivni umjetnički rad.

Radionice su besplatne, a zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila na:
ivana.lucic@mmsu.hr

O voditeljici radionice:

Petra Matić muzeologinja je i aktivistica koja se bavi muzejima dobrodošlice – muzejskim radom s izbjeglicama i tražiteljima azila. Radila je kao terenska koordinatorica u francuskom izbjegličkom kampu u Grande-Syntheu. Surađivala je s Etnografskim muzejom, Tehničkim muzejom i Tiflološkim muzejom na projektima Nikola Tesla Migrant, Muzeji – mjesto susreta i dijaloga i izložbi Tahsana Shahriara.

(Foto: Tanja Kanazir; MMSU Rijeka press)

Kada?

25.11.2022. – 26.11.2022.
11:00

Kalendar događanja