Muzej računala PEEK&POKE od 31. prosinca 2021. do 31. svibnja 2022. godine ugošćuje mrežnu i multimedijsku izložbu djela radionice “Etičke dileme” – permisivno licencirana (glitch) umjetnost i alati otvorenog koda.

U ovoj skupnoj izložbi sudjeluje sedam autora i autorica iz Irske, Filipina, Njemačke, Kanade, Estonije i Hrvatske. Posjetitelji mogu doživjeti rezultate njihova rada u procesu istoimene petodnevne radionice održane u listopadu 2021. godine. Pod mentorstvom Iana Keavenya (znanog kao Crash-Stop) izlažu: AK Ocol, Carolina Romano, Chimereinvisible, j3d1n4, Miksitz, Paul Beaudoin i V.

U tijeku radionice stvarani su video eksperimenti s fokusom na etički značaj uporabe slobodnog softvera i otvorenog hardvera u nastojanju da se naglasi važnost dostupnosti permisivno licenciranih multimedijskih i audiovizualnih materijala. Dinamika radionice uključila je elemente digitalnog dijeljenog dobra (commons), koncepte konstruktivne greške u umjetnosti (glitch video) kao i metode skupnog stvaralaštva (remix). U fokusu radionice bio je nastanak djela utemeljenih na re/dekonstrukciji multimedijske greške, istraživanju kolorističkih potencijala digitalne slike te studiji multimedije u stanju konstantne promjene i izostanka jasnog semantičkog narativa.

Putem WiFi mreže “fubar” kontinuirano dostupne na javnoj površini uz Muzej računala PEEK&POKE moguće je pregledati skupni remix video cijelog postava, a individualna video djela na muzejskim izlošcima, prema radnom vremenu muzeja.

Radionica je dio projekta Inquiry Inc. 2021 i /’fu:bar/ proširenog programa u vodstvu umjetničke organizacije Format C te suradnji s CIM APURI i Muzejom računala PEEK&POKE. Program financijski podržavaju Zaklada Kultura Nova i Grad Rijeka (Odjel gradske uprave za kulturu).

(Foto: Peek&Poke)

Kada?

31.12.2021. – 31.05.2022.
00:00