Vrijeme: 7. 7. u 19 sati

Lokacija: Dječja kuća

Dob: 5 – 8 godina

Izvođač: Adria Globe

Prijave: https://forms.gle/ZRYbmF6ZyNuby6Jf8

Na ovoj radionici djeca će sama napraviti svoju palicu i prepreke za minigolf. Dok će palicu
graditi po jasnim uputama, prepreke će sami izmisliti. Nakon što pomognemo djeci
fotografijama vizualizirati ono što želimo stvoriti, započinjemo s izgradnjom. Djeca će sama
odrediti duljinu palice što će utjecati na savijanje. Ostali elementi za izgradnju pomoću legića
biti će prepreke koje će morati prevladati. Svako dijete će svoju prepreku testirati pomoću
svoje palice i golf loptice. Nakon testiranja, kad sve prepreke postavimo u niz dobit ćemo
sjajnu stazu za minigolf i baciti se na igru! „Minigolf“ radionicom želimo produbiti dječji interes
za svijet tehnike, a cilj je igrom konstrukcija povoljno utjecati na mentalni razvoj djece.

Kada?

07.07.2022.
19:00