Diplomskim radom „Tijelo kao medij“ Klare Dujmović, koji je svojevrsna autorefleksivna retrospektiva, autorica je obuhvatila desetak radova nastalih tijekom studija. Radovi su izvedeni korištenjem različitih materijala i formi izraza pri čemu je naglasak na procesualnosti i tijelu u širem, fenomenološkom smislu. Nit koja ih veže su potreba i težnja za komunikacijom i prijevodom u čulima dohvatljiv, „opipljivi“ jezik onog osjetilnog i nematerijalnog, oku nedokučivog te utjecaj na spomenute aspekte onih koji se nađu u dometu radova težeći pritom suptilnoj, neverbalnoj komunikaciji.

Ključni rad kojim autorica objedinjuje dosadašnja promišljanja i djelovanje je nastavak akcije/čina „Kultivacije“ koje je započela 29. 8. 2023. godine češljanjem ćelavih i proćelavih ljudi u javnom prostoru.

U sklopu diplomske izložbe akciju će proširiti ponudom usluge češljanja i šišanja vrhova kose posjetitelja kao simbol priprema za novu berbu – za što je nužno odstraniti dijelove koji ometaju bujanje. U alatu za kultivaciju odnosno češljevima koje će sudionici dobiti na poklon te tako i sami biti u mogućnosti nastaviti započeti proces kultivacije otjelovljene su ideje i intencije na kojima se temelji Klarin diplomski rad.

Češljevi su izrađeni od keramičke gline pomiješane sa komadićima papira iz rokovnika kojeg je autorica koristila za zapisivanje bilješki tijekom rada na diplomskom radu, a u procesu paljenja gline bilješke sublimiraju. Ideje i intencije ostaju utkane u vidu šupljina čime se naglasak stavlja na ono nevidljivo.

Diplomski rad nastao je pod mentorstvom red. prof. art. Đorđa Jandića.

Otvorenje izložbe bit će održano u petak, 29. rujna u 19 sati i moći će se posjetiti do 6. listopada u radno vrijeme Galerije SKC od ponedjeljka do subote od 17 do 20 sati.

Ulaz je slobodan.

Izložba “Tijelo kao medij” dio je projekta koji se provodi uz financijsku potporu Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci.

O autorici

Klara Dujmović rođena je 1991. godine u Rijeci gdje je završila preddiplpomski studij Javne uprave i Primijenjene umjetnosti te diplomski studij Primijenjene umjetnosti, modul kiparstvo. Pri izražavanju je pokreće impuls, a medij se sam nametne. Do sada je imala jednu samostalnu izložbu te je sudjelovala na više od dvadeset skupnih izložbi i projekata u Hrvatskoj i inozemstvu. U sklopu Erasmus+ programa jedan semestar provela je na češkom Sveučilištu Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem, na odsjeku „Prirodni materijali“ te također jedan semestar na Akademiji umjetnosti, arhitekture i dizajna (UMPRUM) u Pragu, na smjeru „Intermedijalne konfrontacije“.
Radovi joj se nalaze u privatnim zbirkama i javnom prostoru. Autorica je nekoliko kratkometražnih eksperimentalno-dokumentarnih filmova i članica Hrvatskog društva filmskih djelatnika pri ogranku režije.

Kada?

29.09.2023. – 06.10.2023.
19:00