Izdvojeno

Kreću proljetni projekti za umirovljenike - od tečaja kuhanja do zdravstvenih radionica

Najavljeni su projekti riječke Matice umirovljenika grada Rijeka usmjereni na samozbrinjavanje umirovljenika u svakodnevnom životu. Projekti su rezultat suradnje Matice umirovljenika i TD-a Rijeka 2020, a njihovi su ciljevi kontinuirano pružanje postojećih i novih sadržaja starijim osobama u našem gradu te jača socijalizacija i povećanje participacije umirovljenika u društvenom životu.

Vijesti

Y

Kultura

Sport