Raspisan javni poziv

18.04.2017.

Riječkim poduzetnicima 2 milijuna kuna bespovratnih subvencija

Grad Rijeka danas je objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva za što je u proračunu osigurano 2 milijuna kuna, najavili su danas na konferenciji za medije gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pročelnik Odjela za poduzetništvo Andrija Vitezić i savjetnik za izradu i provedbu programa u Odjelu za poduzetništvo Dario Dobrilović.

Grad Rijeka danas je objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva za što je u proračunu osigurano 2 milijuna kuna, najavili su danas na konferenciji za medije gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pročelnik Odjela za poduzetništvo Andrija Vitezić i savjetnik za izradu i provedbu programa u Odjelu za poduzetništvo Dario Dobrilović.

Javni poziv je objavljen na web stranici Grada Rijeke, a obavijest o tome i u dnevnom tisku. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. srpnja 2017. godine.

„Važno je prijaviti se što prije jer će se tim redoslijedom i dodjeljivati bespovratna sredstva“, rekao je gradonačelnik Obersnel, dodajući da je Grad Rijeka od 2008. godine, odnosno početka realizacije programa, dodijelio preko 800 subvencija u vrijednosti od oko 10,5 milijuna kuna. U naredne četiri godine, istaknuo je gradonačelnik, iznos subvencija će se i udvostručiti. Naime, prema planu realizacije mjera subvencioniranja poduzetnika do 2020. godine, planirano je postupno povećanje sredstava u proračunu za ovu svrhu s ciljem da se u četiri godine osigura ukupno 11 milijuna i 300 tisuća kuna. Tako je u projekciji proračuna za iduću godinu planirano 2,5 milijuna kuna, godinu kasnije 3 milijuna kuna i konačno u 2020. godini 3,5 milijuna kuna.

Također, u proračunu za 2017. godinu za dodjelu nepovratnih subvencija osigurano je zapravo 2 milijuna i 300 tisuća kuna. „Preostalih 300 tisuća kuna koje neće biti iskorištene temeljem ovog Javnog poziva, poduzetnici će moći iskoristiti kroz poseban Javni poziv koji će biti raspisan u suradnji sa Zakladom FIPRO“, dodao je gradonačelnik Obersnel. Zaklada FIPRO osnovana je s ciljem financijske potpore izradi prototipova, odnosno tehnološki naprednijih proizvoda i usluga, a njezin rad danas uz Sveučilišta u Rijeci trajno podupiru Grad Rijeka te Primorsko-goranska županija.

Danas objavljeni Javni poziv iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke obuhvaća devet mjera usmjerenih na razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti riječkih poduzetnika te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu. Sustav nepovratnih subvencija (potpora malih vrijednosti) provodi se kroz dodjelu potpora u visini od 50 % do 80% realiziranih troškova (ovisno o pojedinoj mjeri). Maksimalni iznos subvencije ovisi o pojedinoj mjeri i kreće se u rasponu od 15 pa do 100 tisuća kuna.

Prijava online – prijava bez papira

Grad Rijeka u odnosu na ranije godine uveo je i važnu novinu – prijavitelji prijavu podnose u online obliku, i to putem portala e-usluga, a šira informacija i link za prijavu dostupni su i na naslovnici portala Grada Rijeke.

Potrebno je da prijavitelji na Javni poziv izrade svoj korisnički račun, odnosno registriraju se putem Informacijskog servisa Grada Rijeke te ispune elektronički obrazac prijave kojeg šalju zajedno s potrebnom dokumentacijom prethodno učitanom sa svog računala. Neposredno nakon slanja prijave, prijavitelj na upisanu e-mail adresu (koju je naveo u e-obrascu) dobiva potvrdu zaprimanja prijave te podatke za praćenje tijeka obrade; klasu i kod za praćenje e-Predmeta u e-Uredu, kojem se također pristupa putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.

Radi pojednostavljenja prijave, od ove se godine ne dostavljaju rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa. Pored toga, prijavitelji moraju voditi računa da minimalni iznos pojedinačnog računa kojeg prilažu mora biti isti ili veći od 500,00 kuna bez PDV-a.

Kako bi se poduzetnicima dala mogućnost da se upoznaju s procedurom prijave i vrijeme za izradu korisničkog računa za prijavu na Informacijski servis grada Rijeke, prijave na Javni poziv zaprimat će se od 25. travnja 2017. godine, u 8 sati. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. srpnja 2017. godine.

Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “sms info-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-214, 209-592 i 209-590.

Poduzetnici se mogu prijaviti za:

  • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
  • Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta
  • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
  • Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju
  • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna
  • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
  • Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
  • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
  • Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.