Briga za najsiromašnije

19.04.2017.

Iskoristite svoja prava! Predstavljen prošireni program socijalne skrbi Grada Rijeke

Autor: Ivica Nikolac

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i Karla Mušković, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, predstavili su javnosti nova prava u sklopu riječkog socijalnog programa. Cilj ovog predstavljanja bio je pozvati građane da se jave i iskoriste svoja prava koja su im ovom Odlukom omogućena.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i Karla Mušković, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke predstavili su javnosti nova prava u sklopu riječkog socijalnog programa. Cilj ovog predstavljanja bio je pozvati građane da se jave i iskoriste svoja prava koja su im ovom Odlukom omogućena.

Nakon što je stupila na snagu nova odluka o socijalnoj skrbi, na jučerašnjem kolegiju gradonačelnik Obersnel utvrdio je visine iznosa svakog pojedinog prava koje se može ostvariti temeljem nove Odluke.

Procjenjuje se da će novim oblicima pomoći biti dodatno obuhvaćeno 4.500 građana Rijeke koji do sada nisu bili korisnici Socijalnog programa Grada Rijeke, za što će se izdvojiti još oko 5 milijuna kuna iz proračuna Grada Rijeke te komunalnih društava Grada Rijeke.

Izmjene su sljedeće:

 • podignut je cenzus za samačka kućanstva po uvjetu prihoda s 2.000,00 na 2.300,00 kuna;
 • uvedene su dvije nove kategorije korisnika – jednoroditeljske obitelji i osobe starije od 65 godina bez ikakvih prihoda; ta se mjera pretežito odnosi na domaćice
 • kategorija osoba s tjelesnim i intelektualnim oštećenjem je proširena na još dvije potkategorije – djecu koja koriste uslugu rane intervencije i korisnike naknade do zaposlenja;
 • prošireno je i pravo korištenja pučke kuhinje na sve korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka
 • djeci i mladima, korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, uvodi se novo pravo;
 • samcima – korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb pomoći će se prvi nabavci kućanskih uređaja;
 • širi se pravo na naknadu za troškove isporuke plina;
 • širi se pravo na besplatnu hranu za dojenčad.

Dakle, prava iz Socijalnog programa Grada Rijeke šire se na određene kategorije građana koje do sada nisu bile obuhvaćene.

Podignut je cenzus za samačka kućanstva po uvjetu prihoda s 2.000,00 na 2.300,00 kuna pa su tako pravo na korištenje mjera iz Socijalnog programa dobili svi samci s primanjima do 2.300,00 kuna.

Uz proširenje socijalnog uvjeta i uvjeta prihoda koji se odnosi na samca, dodana su i dva nova uvjeta kojima se socijalni program širi i to uvjet jednoroditeljstva i uvjet starije radno neaktivne osobe.

Uvjet jednoroditeljstva zadovoljava obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj koji sam brine o djetetu odnosno djeci te su im prihodi za 20% viši u odnosu na minimalne prihode (cenzuse) utvrđene za mogućnost primanja određenih oblika gradske socijalne pomoći. Cenzusi za ovu kategoriju građana tako iznose:

 • za dvočlano kućanstvo 3.480,00 kuna
 • za tročlano kućanstvo 4.680,00 kuna
 • četveročlano 6.000,00 kuna i tako dalje.

Uvjet starije radno neaktivne osobe ispunjava osoba u dobi od 65 i više godina koja je bez osobnih prihoda, a čiji se članovi kućanstva uklapaju u postojeće cenzuse. Ove će osobe dobivati mjesečnu novčanu potporu u iznosu od 150 kuna.

Izmjenama u Socijalnom programu Grada Rijeke kategorija osoba s tjelesnim i intelektualnim oštećenjem je proširena na još dvije potkategorije pa sada i djeca koja koriste uslugu rane intervencije i korisnici naknade do zaposlenja mogu koristiti prava iz Socijalnog programa.

Proširuje se i pravo korištenja pučke kuhinje na sve korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, a ne samo radno nesposobne kao što je to bilo do sada.

Djeci i mladima, korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, a koji su redoviti učenici srednjih škola ili studenti će se odobriti poklon bon za kupnju knjiga i pribora kao mjera socijalnog ulaganja. Ova mjera bit će u primjeni od početka nove školske odnosno akademske godine.

Samcima korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka će se jednom godišnje izdavati vaučeri za kupnju kućanskih uređaja u iznosu od 1000 kuna.

Širi se i pravo na naknadu za troškove isporuke plina i to na korisnike zajamčene minimalne naknade pro Centru za socijalnu skrb.

I na kraju, širi se pravo na besplatnu hranu za dojenčad i to na korisnike koji ispunjavaju uvjet doplatka za djecu.

Svi građani Rijeke koji smatraju da se uklapaju u opisane kriterije mogu to provjeriti na brojeve telefona: +385 51 209 625, +385 51209 362, +385 51 209 622, +385 51209 626 i pozivaju se da to učine.