VIDEO

29.07.2016.

Dva gradska stana za organizirano stanovanje korisnika riječkog Centra za rehabilitaciju

Autor: Emilija Sekulić

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel u četvrtak je predao ključeve dvaju gradskih stanova ravnateljici Centra za rehabilitaciju Rijeka Gordani Saršon namijenjena organiziranom stanovanju korisnika usluga centra.

Centru za rehabilitaciju Rijeka predani ključevi dvaju gradskih stanova za organizirano stanovanje korisnika u zajednici

U stanovima površine 100 i 144 četvorna metra stanovat će odrasle osobe s invaliditetom odnosno intelektualnim teškoćama. Centar za rehabilitaciju je pokrenuo program deinstitucionalizacije i preobrazbu Centra u pružatelja usluge organiziranog stanovanja u zajednici uz podršku.

Ravnateljica Gordana Saršon je rekla je da je u sklopu tog programa dosad omogućeno da 30 korisnika useli u stanove u okviru organiziranog stanovanja. Stanuju u sedam stanova, od kojih su dva unajmljena na tržištu, a dva je ustupio Grad Rijeka. 

Centar za rehabilitaciju Rijeka pruža socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, djeci i mladeži s teškoćama u razvoju, te odraslim osobama s autizmom i to za njih 220, a djeluje na dvije lokacije u Rijeci, Kozali i Pulcu te u Kraljevici i Krku.

Gradonačelnik Obersnel sudjelovao je i na svečanosti otvaranja dviju novih stanova namijenjenih organiziranom stanovanju korisnika riječkog Doma za psihički bolesne odrasle osobe "Turnić", također u sklopu procesa deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi. Stanovi se nalaze na Donjoj Vežici i Turniću. 

U Domu za psihički oboljele odrasle osobe "Turnić" je u zajednice organiziranog stanovanja do sad smješteno 28 korisnika i to u sedam stanova.