teta

Spol: Ženski

Korisnikove tužibabe

Naziv Vrijeme kreiranja Kategorija
istjecanje velike količine vode 08.11.2017. Ostalo
voće 14.07.2017. Komunalno redarstvo
komunalno redarstvo i pritužbe građana 23.12.2016. Komunalno redarstvo

Sve korisnikove tužibabe