RijekaSport

Najave

Najave

Vrsta i naziv Datum Lokacija
Projekcija Vodič noćnim nebom 23.02.2018., 19:30 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Vibrato 23.02.2018., 20:30 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Utrka do Zemlje 24.02.2018., 11:00 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Carstvo svjetlosti 24.02.2018., 19:30 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Utrka do Zemlje 27.02.2018., 18:00 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Pojas zodijaka 28.02.2018., 18:00 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska