RijekaSport

Najave

Najave

Vrsta i naziv Datum Lokacija
Projekcija Vibrato 24.05.2018., 19:30 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Vodič noćnim nebom 25.05.2018., 19:30 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Naša zvijezda Sunce 26.05.2018., 11:00 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Vrijeme u astronomiji 26.05.2018., 19:30 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Safari Sunčevim sustavom 29.05.2018., 18:00 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Neukrotivi Svemir - izvor života 30.05.2018., 18:00 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Vodič noćnim nebom 01.06.2018., 19:30 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Utrka do Zemlje 05.06.2018., 18:00 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Vodič noćnim nebom 08.06.2018., 19:30 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Utrka do Zemlje 12.06.2018., 18:00 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Vodič noćnim nebom 15.06.2018., 19:30 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Utrka do Zemlje 19.06.2018., 18:00 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Utrka do Zemlje 26.06.2018., 18:00 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Projekcija Vodič noćnim nebom 29.06.2018., 19:30 Astronomski centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska