Moja Rijeka - Najave http://www.mojarijeka.hr/feed/najava/ hr-HR Moja Rijeka - Najave http://www.mojarijeka.hr/feed/najava/ http://www.mojarijeka.hr/images/logo_transparent.png Ostalo: Dobrodošli u psihološko savjetovalište Smokvina (22.02.2018.) Sun, 04 Feb 2018 10:50:25 +0100 http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/dobrodosli-u-psiholosko-savjetovaliste-smokvina/ http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/dobrodosli-u-psiholosko-savjetovaliste-smokvina/ Edukacija: Najbolje što mogu (22.02.2018.) Sat, 03 Feb 2018 22:22:26 +0100 http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/najbolje-sto-mogu/ http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/najbolje-sto-mogu/ Ostalo: Promotivni i prodajni štand u humanitarne svrhe (22.02.2018.) Sun, 04 Feb 2018 10:53:17 +0100 http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/9984/ http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/9984/ Predstava: Koliko ste muzikalni? Edukacijski koncert maestra Igora Vlajnića (22.02.2018.) Fri, 26 Jan 2018 10:11:00 +0100 http://www.mojarijeka.hr/korisnik/urednik/najave/9870/ http://www.mojarijeka.hr/korisnik/urednik/najave/9870/ Edukacija: Adolescenti i tolerancija (22.02.2018.) Sun, 04 Feb 2018 10:55:00 +0100 http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/9985/ http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/9985/ Predavanje: Poticanje rane komunikacije u vrtićkom okruženju (22.02.2018.) Sun, 04 Feb 2018 11:44:44 +0100 http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/poticanje-rane-komunikacije-u-vrtickom-okruzenju/ http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/poticanje-rane-komunikacije-u-vrtickom-okruzenju/ Ostalo: Promotivni i prodajni štand u humanitarne svrhe (22.02.2018.) Thu, 08 Feb 2018 19:39:02 +0100 http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/10029/ http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/10029/ Predavanje: Školsko poslijepodne samo za mene (22.02.2018.) Sun, 04 Feb 2018 10:56:59 +0100 http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/skolsko-poslijepodne-samo-za-mene/ http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/skolsko-poslijepodne-samo-za-mene/ Predavanje: Nasilje u obitelji - problem u društvu (22.02.2018.) Sun, 04 Feb 2018 10:58:28 +0100 http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/nasilje-u-obitelji-problem-u-drustvu/ http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/nasilje-u-obitelji-problem-u-drustvu/ Ostalo: Centar Izvor Selce otvara svoja vrata – zavirite i upoznajte se s našim uslugama (22.02.2018.) Sun, 04 Feb 2018 11:00:19 +0100 http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/centar-izvor-selce-otvara-svoja-vrata-zavirite-i-upoznajte-se-s-nasim-uslugama/ http://www.mojarijeka.hr/korisnik/rijekapsihologije/najave/centar-izvor-selce-otvara-svoja-vrata-zavirite-i-upoznajte-se-s-nasim-uslugama/